Lời nhắn từ diễn đàn

Ban quản trị Diễn đàn xin thông báo. Diễn đàn của Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc bộ tạm thời dừng hoạt động.

Chúng tôi sẽ mở lại sau...