Ảnh Bắc Bộ
Giới thiệu về trường
Cơ sở vật chất của Nhà trường đã được đầu tư đồng bộ: Ký túc xá sinh viên 5 tầng sinh hoạt khép kín; nhà ăn sinh viên, khu giảng đưởng 5 tầng hiện đại, các phòng thực hành chức năng đáp ứng yêu cầu mới về giảng dạy tin học, ngoại ngữ; thư viện với hàng ngàn đầu sách. Các xưởng thực hành với trang thiết bị dạy nghề mới, hiện đại, cập nhật trình độ sản xuất của các doanh nghiệp hiện nay. Cảnh quan Nhà trường xanh, sạch, đẹp...
Giới thiệu về trường
Tuyển sinh

Liên kết website

Tổng công ty Bình An

VĂN KIỆN CỦA ĐẢNG

14 - 04 - 2013 11:42 PM | View : 2876

VĂN KIỆN CỦA ĐẢNG

Stt Nội dung           Download File
1  Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2011  Điều lệ Đảng CSVN
2  Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng  HD thi hành điều lệ đảng
3  Hướng dẫn 03-2012 về 19 điều cám  Hướng dẫn 03 - 2012
4  Những điều đảng viên không được làm  Đảng viên không được làm
5  Hướng dẫn số 15 Ban tổ chức Trung Ương  HD số 15 BTC TW
6  Quy định thi hành Điều lệ Đảng  QĐ thi hành điều lệ đảng

 

Share
Share on Facebook

Tag ,