Ảnh Bắc Bộ
Giới thiệu về trường
Cơ sở vật chất của Nhà trường đã được đầu tư đồng bộ: Ký túc xá sinh viên 5 tầng sinh hoạt khép kín; nhà ăn sinh viên, khu giảng đưởng 5 tầng hiện đại, các phòng thực hành chức năng đáp ứng yêu cầu mới về giảng dạy tin học, ngoại ngữ; thư viện với hàng ngàn đầu sách. Các xưởng thực hành với trang thiết bị dạy nghề mới, hiện đại, cập nhật trình độ sản xuất của các doanh nghiệp hiện nay. Cảnh quan Nhà trường xanh, sạch, đẹp...
Giới thiệu về trường
Tuyển sinh

Liên kết website

Tổng công ty Bình An
Giới thiệu về khoa Công nghệ thông tin

Giới thiệu về khoa Công nghệ thông tin(12/06/2013)

Giới thiệu về tổ chức và hoạt động của khoa Công nghệ thông tin, bao gồm: Giới thiệu chung, Chức năng và nhiệm vụ, Đội ngũ giảng viên và chương trình đào tạo nghề của khoa Công nghệ thông tin.


Giới thiệu về khoa Kinh tế quản lý(10/06/2013)

Giới thiệu về tổ chức và hoạt động của khoa Kinh tế-Quản lý, bao gồm: Quá trình xây dựng và phát triển, Sứ mạng và tầm nhìn, Biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo và các chương trình đào tạo nghề của khoa Kinh tế-Quản lý.


Chương trình đào tạo Cao đẳng nghề Công nghệ Ô tô

Chương trình đào tạo Cao đẳng nghề Công nghệ Ô tô(09/06/2013)

Mã nghề: 50520201 Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương; Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 43 Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề.


Chương trình đào tạo Trung cấp nghề Công nghệ Ô tô

Chương trình đào tạo Trung cấp nghề Công nghệ Ô tô(09/06/2013)

Mã nghề: 40520201 Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương; Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 34 Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề.