Ảnh Bắc Bộ
Giới thiệu về trường
Cơ sở vật chất của Nhà trường đã được đầu tư đồng bộ: Ký túc xá sinh viên 5 tầng sinh hoạt khép kín; nhà ăn sinh viên, khu giảng đưởng 5 tầng hiện đại, các phòng thực hành chức năng đáp ứng yêu cầu mới về giảng dạy tin học, ngoại ngữ; thư viện với hàng ngàn đầu sách. Các xưởng thực hành với trang thiết bị dạy nghề mới, hiện đại, cập nhật trình độ sản xuất của các doanh nghiệp hiện nay. Cảnh quan Nhà trường xanh, sạch, đẹp...
Giới thiệu về trường
Tuyển sinh

Liên kết website

Tổng công ty Bình An
Khoá bồi dưỡng chương trình khởi tạo ý tưởng kinh doanh cho lao động khu vực nông thôn

Khoá bồi dưỡng chương trình khởi tạo ý tưởng kinh doanh cho lao động khu vực nông thôn(25/08/2014)

Thực hiện công văn số 1513/TCDN ngày 11/8/2014 của tổng cục dạy nghề về việc triệu tập giáo viên tham gia giảng dạy chương trình kiến thức kinh doanh và khởi sự doanh nghiệp. Tham gia giảng dạy có ThS.KH. Vũ Thị Hà – Trưởng phòng Quản lý khoa học và Kiểm định chất lượng Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc bộ.


(12/06/2014)


BAN LÃNH ĐẠO(19/06/2013)


(09/06/2013)