Ảnh Bắc Bộ
Giới thiệu về trường
Cơ sở vật chất của Nhà trường đã được đầu tư đồng bộ: Ký túc xá sinh viên 5 tầng sinh hoạt khép kín; nhà ăn sinh viên, khu giảng đưởng 5 tầng hiện đại, các phòng thực hành chức năng đáp ứng yêu cầu mới về giảng dạy tin học, ngoại ngữ; thư viện với hàng ngàn đầu sách. Các xưởng thực hành với trang thiết bị dạy nghề mới, hiện đại, cập nhật trình độ sản xuất của các doanh nghiệp hiện nay. Cảnh quan Nhà trường xanh, sạch, đẹp...
Giới thiệu về trường
Tuyển sinh

Liên kết website

Tổng công ty Bình An
Chương trình đào tạo Trung cấp nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí

Chương trình đào tạo Trung cấp nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí(09/06/2013)

Mã nghề: 40510339 Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương; Tốt nghiệp Trung học cơ sở thì học thêm phần văn hoá Trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo); Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 32 Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề.


Chương trình đào tạo Cao đẳng nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí

Chương trình đào tạo Cao đẳng nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí(09/06/2013)

Mã nghề: 50520903 Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương; Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 37 Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề.


Chương trình đào tạo Cao đẳng nghề Công nghệ chế tạo vỏ tàu thuỷ

Chương trình đào tạo Cao đẳng nghề Công nghệ chế tạo vỏ tàu thuỷ(09/06/2013)

Mã nghề: 50510913. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. Số lượng môn học, mô-đun đào tạo: 51. Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề.


Chương trình đào tạo Trung cấp nghề Kế toán doanh nghiệp

Chương trình đào tạo Trung cấp nghề Kế toán doanh nghiệp(09/06/2013)

Mã nghề: 40340310 Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương Tốt nghiệp Trung học cơ sở và tương đương, có bổ sung văn hoá trung học phổ thông theo quyết định Bộ Giáo dục – Đào tạo ban hành Số lượng môn học đào tạo: 34 Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề.


Chương trình đào tạo Cao đẳng nghề Kế toán doanh nghiệp

Chương trình đào tạo Cao đẳng nghề Kế toán doanh nghiệp(09/06/2013)

Mã nghề: 50340310 Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương Số lượng môn học đào tạo: 44 Bằg cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề.