Ảnh Bắc Bộ
Giới thiệu về trường
Cơ sở vật chất của Nhà trường đã được đầu tư đồng bộ: Ký túc xá sinh viên 5 tầng sinh hoạt khép kín; nhà ăn sinh viên, khu giảng đưởng 5 tầng hiện đại, các phòng thực hành chức năng đáp ứng yêu cầu mới về giảng dạy tin học, ngoại ngữ; thư viện với hàng ngàn đầu sách. Các xưởng thực hành với trang thiết bị dạy nghề mới, hiện đại, cập nhật trình độ sản xuất của các doanh nghiệp hiện nay. Cảnh quan Nhà trường xanh, sạch, đẹp...
Giới thiệu về trường
Tuyển sinh

Liên kết website

Tổng công ty Bình An

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHOA CNTT

12 - 04 - 2013 8:07 AM | View : 3479

TRƯỜNG CĐN KINH TẾ - KỸ THUẬT BẮC BỘ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

NGHỀ: QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

 

I. Mục đích

-  Củng cố kiến thức của chuyên ngành đã được học tập thông qua việc tiếp cận, tìm hiểu thực tiễn của ngành và nghềđào tạo tại cơ sở thực tập.

- Vận dụng tổng hợp các kiến thức chuyên ngành để phân tích và bước đầu xử lý các vấn đề chuyên môn, chuyên ngành; Phát hiện vấn đề nghiên cứu tại cơ sở thực tập.

-  Góp phần đào tạo toàn diện về trình độ, kỹ năng thực hành cũng như phương pháp học tập, nghiên cứu cho sinh viên nhằm mục đích đạt chuẩn chất lượng trong đào tạo và đáp ứng yêu cầu xã hội.

- Tận dụng thời gian thực tập tại cơ sở để học hỏi kinh nghiệm công tác của các nhà quản trị, các cán bộ nghiệp vụ, từ đó có cơ hội thực hành, làm quen với cách thức giải quyết những vấn đề thực tế phát sinh để nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho bản thân sau khi ra trường.

II.  Đối tượng thực tập

- Sinh viên hệ cao đẳng nghề: Lớp QTMK3.

III. Thời gian

-  Thời gian đăng ký đề tài và giáo viên hướng dẫn thực tập: Từ ngày 22/04/2013 đến ngày 29/04/2013.

- Thời gian thực tập tốt nghiệp: Ngày 13/05/2013 đến ngày 22/06/2013.

- Thời gian nộp báo cáo, kết quả thực tập: Ngày 25/06/2013.

-  Thời gian bảo vệ thực tập: Dự kiến ngày 27 và 28/06/2013.

IV. Địa điểm thực tập

-  Sinh viên chủ động tự liên hệ cơ sở thực tập phù hợp với nghề và điều kiện của bản thân. Nếu sinh viên nào không tự liên hệ được cơ sở thực tập thì đăng ký với khoa Công nghệ thông tin để được hỗ trợ.

- Địa điểm thực tập là các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực hệ thống mạng, hệ thống các thiết bị phần cứng, quản trị hệ thống hoặc các đơn vị không chuyên nhưng có công việc được giao phù hợp với chuyên môn thuộc nghề được đào tạo.

V.  Nội dung thực tập                                            

1.  Nội dung thực tập tốt nghiệp

a.  Đề tài phần mềm

-  Phần nghiệp vụ: Tìm hiểu các chức năng nghiệp vụ và thiết kế cơ sở dữ liệu.

-  Phần chương trình: Sử dụng các ngôn ngữ lập trình để xây dựng website hoặc sử dụng mã nguồn mở để phát triển website.

b.   Đề tài mạng

- Phần nghiệp vụ: Khảo sát hiện trạng thực tế, tìm hiểu công nghệ, phân tích đánh giá các công nghệ.

- Phần chương trình: Đề xuất các giải pháp và cấu hình minh hoạ, hiện thực trong môitrường mạng LAN hoặc mạng Internet.

2.  Hình thức thực tập tốt nghiệp

- Mỗi nhóm chọn 01 đề tài để thực hiện.

-  Mỗi nhóm tối đa không quá 03 sinh viên.

- Mỗi nhóm có 01 giáo viên theo dõi và đánh giá quá trình thực tập

- Sinh viên đăng ký đề tài theo mẫu tại website của trường:http://www.bacbo.edu.vn

-  Kết thúc thực tập sinh viên nộp kết quả về khoa gồm:

  • 03 quyển báo cáo có xác nhận của cơ sở thực tập và giáo viên hướng dẫn (01 cho GV hướng dẫn, 01 cho GV phản biện, 01 cho Khoa). Mẫu báo cáo được đăng tải trên website của Trường
  • Nhật ký thực tập.
  • 02 đĩa CD: Bao gồm báo cáo toàn văn gồm:

   Cả 2 file ( *.doc, *.pdf)

   Video clip mô phỏng thao tác cấu hình dịch vụ (nếu đề tài thuộc nhóm mạng)

   Source code chương trình (nếu đề tài thuộc nhóm phần mềm)

   Chương trình đã được đóng gói (nếu đề tài thuộc nhóm phần mềm)

3.  Hình thức đánh giá quá trình thực tập tốt nghiệp

- Giáo viên cho điểm theo từng tuần.Điểm của GVHD là điểm trung bình các tuần.

- Nếu có 03 tuần có điểm <=5 xem như không hoàn tất thực tập tốt nghiệp.

- Điểm tổng kết thực tập tốt nghiệp bao gồm:

                             (Điểm của GVHD + Điểm của GVPB) / 2

VI. Biện pháp thực hiện

- Sinh viên thực hiện nghiêm nội quy, quy định của đơn vị thực tập.

- Sinh viên có tinh thần tự giác, chủ động, thực hiện đúng theo kế hoạch thực tập.

- Sinh viên báo cáo kết quả thực tập cho GVHD hàng tuần.

- Giáo viên hướng dẫn thường xuyên phối hợp với cơ sở thực tập kiểm tra, hướng dẫn sinh viên trong suốt quá trình thực tập.

                                                            Hải Phòng, ngày 12 tháng 04 năm 2013

                                                                            PHỤ TRÁCH KHOA

                                                                                                 <đã ký>   

                  

                                                                                        ThS. Lê Hồng Phong

 

Các file đính kèm:

1. Danh sách đề tài thực tập tốt nghiệp: Tải file

2. Hồ sơ thực tập tốt nghiệp: Tải file

Share
Share on Facebook

Tag ,