Ảnh Bắc Bộ
Giới thiệu về trường
Cơ sở vật chất của Nhà trường đã được đầu tư đồng bộ: Ký túc xá sinh viên 5 tầng sinh hoạt khép kín; nhà ăn sinh viên, khu giảng đưởng 5 tầng hiện đại, các phòng thực hành chức năng đáp ứng yêu cầu mới về giảng dạy tin học, ngoại ngữ; thư viện với hàng ngàn đầu sách. Các xưởng thực hành với trang thiết bị dạy nghề mới, hiện đại, cập nhật trình độ sản xuất của các doanh nghiệp hiện nay. Cảnh quan Nhà trường xanh, sạch, đẹp...
Giới thiệu về trường
Tuyển sinh

Liên kết website

Tổng công ty Bình An

Kế hoạch tham gia cuộc thi viết tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X

30 - 05 - 2013 4:28 PM | View : 3142

 

            ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH QUẬN HỒNG BÀNG

          BCH TRƯỜNG CĐN KT – KT BẮC BỘ

     ***

       Số:  07 KH/ĐTN

 

 

 

 

Hồng Bàng, ngày 23 tháng 5 năm 2013

KẾ HOẠCH

Tham gia cuộc thi viết tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X

 

Thực hiện Kế hoạch số 140 KH/ĐTNngày 14/5/2013 của BCH quận Hồng Bàng về việc triển khai cuộc thi viết tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; nhằm đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Đại hội tới các chi đoàn, đông đảo đoàn viên thanh niên toàn trường, BCH trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Bộ triển khai kế hoạch tham gia cuộc thi viết về Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 – 2017, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt sâu rộng nhằm giúp đoàn viên thanh niên nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 – 2017; đưa Nghị quyết Đại hội đi vào thực tiễn công tác Đoàn.

- Thông qua các nội dung thi, gợi mở những cách làm hay, sáng tạo, những ý tưởng mới về công tác Đoàn giai đoạn hiện nay, đồng thời tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, qua đó thúc đẩy các phong trào thi đua của tuổi trẻ thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội.

-      Cuộc thi đảm bảo thiết thực, nội dung phù hợp, hình thức đa dạng, sinh động, cách tiếp cận dễ dàng, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia; có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục sâu sắc.

 II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, YÊU CẦU, GIẢI THƯỞNG, TIẾN ĐỘ

1.     Đối tượng dự thi: Tập thể tất cả các chi đoàn trường.

2.     Nội dung thi: gồm 2 phần

- Phần 1: Gồm hệ thống 15 câu hỏi trắc nghiệm về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu, đề án và những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.

- Phần 2: Gồm 2 câu tự luận: nhằm gợi mở, phát huy khả năng tư duy, sáng tạo của đoàn viên thanh niên ở các chi đoàn; đề xuất giải pháp, hiến kế các nội dung sáng tạo, cách làm mới nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn trong giai đoạn hiện nay.

3.   Hình thức dự thi:

Mỗi chi đoàn làm 01 bài dự thi với sự tham gia của tất cả các đoàn viên trong chi đoàn.

(Có thể lệ cuộc thi và câu hỏi kèm theo).

4. Yêu cầu về bài dự thi

- Bài dự thi sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy rõ ràng, ghi rõ ở trang đầu các thông tin của chi đoàn: Tên chi đoàn, địa chỉ, số điện thoại (nếu có) của người đại diện, số lượng đoàn viên trong chi đoàn, số lượng đoàn viên tham gia làm bài dự thi; có danh sách các đoàn viên trong chi đoàn tham gia làm bài dự thi kèm theo chữ ký của các đoàn viên.

- Đối với phần thi trắc nghiệm (từ câu 01 đến câu 15): Các chi đoàn chép lại câu hỏi và các phương án trả lời (hoặc lấy từ website của Đoàn thanh niên: doanthanhnien.vn; hoặc bản photo của Đoàn cấp trên gửi đến các chi đoàn), sau đó khoanh tròn vào đáp án đúng (mỗi câu hỏi chỉ có 01 đáp án đúng), không gạch xóa, tô đậm lên các đáp án.

- Đối với phần thi tự luận (từ câu 16 đến câu 17): Các chi đoàn trả lời đúng trọng tâm, tránh dài dòng. Có thể viết tay hoặc đánh máy, không giới hạn số lượng từ. Khuyến khích việc sử dụng ảnh để minh họa cho bài dự thi.

- Bài dự thi không hợp lệ nếu sao chép dưới mọi hình thức.

 - Ban tổ chức không trả lại bài đã tham gia dự thi.

5. Giải thưởng dự thi

a.Cấp Trung ương

+ Giải dành cho các chi đoàn có bài dự thi chất lượng:Gồm giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi kèm theo tiền thưởng:

           - 01 giải đặc biệt, trị giá:                             10.000.000đ  

           - 02 giải nhất, trị giá mỗi giải:                       7.000.000đ

           - 03 giải nhì, trị giá mỗi giải:                         5.000.000đ

- 10 giải ba, trị giá mỗi giải:                          2.000.000đ

- Một số giải khuyến khích, trị giá mỗi giải:   1.000.000đ

b.Cấp thành phố

+ Ban Thường vụ Thành đoàn có hình thức khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích trong cuộc thi viết về Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 – 2017.

6.Tiến độ thực hiện

- Thời gian phát động cuộc thi: ngày 24/5/2013

- Thời hạn thu bài: trước ngày 31/05/2013

- Địa điểm: VP Đoàn trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Bộ  (thầy Lâm).

 

Nơi nhận:

- Các chi đoàn;

- Lưu VP.

 

TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ

 (đã ký)

 

 

Đỗ Tùng Lâm

 

Share
Share on Facebook

Tag ,