Ảnh Bắc Bộ
Giới thiệu về trường
Cơ sở vật chất của Nhà trường đã được đầu tư đồng bộ: Ký túc xá sinh viên 5 tầng sinh hoạt khép kín; nhà ăn sinh viên, khu giảng đưởng 5 tầng hiện đại, các phòng thực hành chức năng đáp ứng yêu cầu mới về giảng dạy tin học, ngoại ngữ; thư viện với hàng ngàn đầu sách. Các xưởng thực hành với trang thiết bị dạy nghề mới, hiện đại, cập nhật trình độ sản xuất của các doanh nghiệp hiện nay. Cảnh quan Nhà trường xanh, sạch, đẹp...
Giới thiệu về trường
Tuyển sinh

Liên kết website

Tổng công ty Bình An

Chương trình đào tạo Cao đẳng nghề Quản trị mạng máy tính

09 - 06 - 2013 5:27 PM | View : 3327

Mã nghề:  504080206

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề      

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 44

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề.

 1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Kiến thức, kỹ năng  nghề nghiệp:

a) Kiến thức:

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về máy tính;

- Trình bày được kiến thức nền tảng về mạng máy tính;

- Trình bày được nguyên tắc, phương pháp để hoạch định, thiết kế và xây dựng, cài đặt và cấu hình, vận hành và quản trị, bảo trì, sửa chữa và nâng cấp hệ thống mạng máy tính;

- Phântích, đánh giá được mức độ an toàn của hệ thống mạng và các biện pháp bảo vệ hệ thống mạng;

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về phát triến các ứng dụng trên mạng;

- Tự học để nâng cao trình độ chuyên môn.

 b) Kỹ năng:

- Khai thác được các ứng dụng trên hệ thống mạng;

- Thiết kế, xây dựng và triển khai hệ thống mạng cho doanh nghiệp nhỏ và

trung bình;

- Cài đặt, cấu hình và quản trị hệ thống mạng sử dụng Windows Server;

- Cài đặt, cấu hình và quản trị được các dịch vụ: DNS, DHCP, RRAS,

Web, Mail;

- Xây dựng và quản trị website về giới thiệu sản phẩm, thương mại điện tử;

- Cấu hìnhđược các thiết bị mạng thông dụng: Switch, Router;

- Xây dựng và triển khai được hệ thống tường lửa bảo vệ hệ thống mạng;

- Bảo trì, sửa chữa và nâng cấp được phần mềm và phần cứng của hệ

thống mạng;

- Xây dựng được các ứng dụng đơn giản trên hệ thống mạng;

 - Kèm cặp, hướng dẫn được các thợ bậc thấp hơn.

 1.2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

a) Chính trị, đạo đức:

 - Nắm được một số kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin; tư tuởng Hồ Chí Minh về truyền thống yêu nước của dân tộc, của giai cấp công nhân Viêt Nam, về vai trò lãnh đạo, đường lối chính sách của Ðảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước;

- Nắm và thực hiện được quyền, nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Có nhận thức và biết giữ gìn, phát huy truyền thống của giai cấp công nhân; biết kế thừa và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam;

- Tự giác học tập để nâng cao trình độ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

 - Vận dụng được những kiến thức đã học để tu dưỡng, rèn luyện trở thành người lao động có lương tâm nghề nghiệp, chủ động, sáng tạo, có ý thức trách nhiệm cao; có lối sống khiêm tốn giản dị, trong sạch lành mạnh, có tác phong công nghiệp.

 b) Thể chất, quốc phòng:

 - Nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản và phương pháp tập luyện về thể dục thể thao nhằm bảo vệ và tăng cường sức khỏe, nâng cao thể lực để học tập, lao động trong lĩnh vực nghề nghiệp;

- Nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản trong chương trình Giáo dục quốc phòng - An ninh;

- Có ý thức tổ chức kỷ luật và tự giác trong thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

 1.3. Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp trình độ cao đẳng nghề Quản trị mạng máy tính, sinh viên làm được công việc quản trị mạng tại các doanh nghiệp; thực hiện việc thi công hoặc quản lý thi công công trình mạng.

2. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu

2.1.Thời gian của khoá học và thời gian  thực học tối thiểu:

 - Thời gian đào tạo: 3 năm

- Thời gian học tập: 131 tuần

- Thời gian thực học tối thiểu: 3750 giờ

- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 300 giờ

(Trong đó thi tốt nghiệp: 110 giờ)

 2.2. Phân bổ thời gian  thực học tối thiểu:

 - Thời gian  học các môn học chung bắt buộc: 375 giờ

- Thời gian  học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 3375 giờ

+ Thời gian  học bắt buộc: 2235 giờ; Thời gian  học tự chọn: 1140 giờ

 + Thời gian  học lý thuyết: 1205 giờ; Thời gian  học thực hành: 2170 giờ

3. Danh mục môn học, mô-đun đào tạo bắt buộc, thời gian và phân bổ thời gian

 

Mã MH, MĐ

 

Tên môn học, môđun

Thời gian đào tạo (giờ)

Trong đó

LT

TH

Kiểm tra

I.

 Các môn học chung

450

 

 

MH 01

Chính trị

60

24

6

MH 02

Pháp luật

21

7

2

MH 03

Giáo dục thể chất

4

52

4

MH 04

Giáo dục quốc phòng

58

13

4

MH 05

Tin học

17

54

4

MH 06

Ngoại ngữ (Anh văn)

60

50

10

II.

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

780

1296

84

II. 1

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

435

410

40

MĐ 07

Tin học văn phòng

45

70

5

MH 08

Toán ứng dụng

45

12

3

MH 09

Cấu trúc máy tính

45

41

4

MH 10

Lập trình căn bản

45

70

5

MH 11

Cơ sở dữ liệu

45

41

4

MH 12

Mạng máy tính

45

41

4

MH 13

Cấu trúc DL và giải thuật

22

5

3

MĐ 14

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access

30

42

3

MH 15

Nguyên lý hệ điều hành

45

26

4

MH 16

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

45

26

4

II.2

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

345

886

44

MĐ 17

Quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao (MS SQL Server)

30

56

4

MĐ 18

Thiết kế, xây dựng mạng LAN

45

70

5

MĐ 19

Quản trị mạng 1

45

70

5

MĐ 20

Thiết kế trang WEB

30

56

4

MĐ 21

Quản trị hệ thống WebServer và MailServer

45

70

5

MH 22

An toàn mạng

30

56

4

MĐ 23

Quản trị mạng 2

15

43

2

MĐ 24

Bảo trì hệ thống mạng

30

56

4

MĐ 25

Cấu hình và quản trị thiết bị mạng

30

56

4

MĐ 26

Công nghệ mạng không dây

30

42

3

MĐ 27

Thực tập tốt nghiệp

15

340

5

II. 2

Các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

395

697

48

MĐ 28

Lắp ráp và cài đặt máy tính

15

72

3

MĐ 29

Hệ điều hành Linux

30

56

4

MH 30

Anh văn chuyên ngành

30

42

3

MĐ 31

Vẽ đồ hoạ (Photoshop/core draw)

15

28

2

MĐ 32

Quản lý dự án Công nghệ thông tin

30

27

3

MĐ 33

Vẽ kỹ thuật (AUTOCAD)

20

37

3

MH 34

Kỹ năng tìm kiếm và quản lý thông tin

20

23

2

MĐ 35

Chuyên đề

15

72

3

MH 36

An toàn vệ sinh công nghiệp

20

8

2

MĐ 37

Khắc phục sự cố và phục hồi hệ thống

30

57

3

MĐ 38

Thiết kế mạng truy cập từ xa

30

42

3

MĐ 39

Cài đặt, vận hành và quản lý máy chủ

15

42

3

MĐ 40

Thực tập kỹ năng nghề nghiệp

15

101

4

MH 41

Thương mại điện tử

30

13

2

MH 42

Tổ chức quản lý HTX

58

0

2

MH 43

Những vấn đề cơ bản về HTX và các mô hình HTX trong và ngoài nước

43

0

2

     MH 44

Nội dung cơ bản chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về kinh tế tập thể

58

0

2

 

Tổng cộng

1554

2193

168

 
Share
Share on Facebook

Tag ,