Ảnh Bắc Bộ
Giới thiệu về trường
Cơ sở vật chất của Nhà trường đã được đầu tư đồng bộ: Ký túc xá sinh viên 5 tầng sinh hoạt khép kín; nhà ăn sinh viên, khu giảng đưởng 5 tầng hiện đại, các phòng thực hành chức năng đáp ứng yêu cầu mới về giảng dạy tin học, ngoại ngữ; thư viện với hàng ngàn đầu sách. Các xưởng thực hành với trang thiết bị dạy nghề mới, hiện đại, cập nhật trình độ sản xuất của các doanh nghiệp hiện nay. Cảnh quan Nhà trường xanh, sạch, đẹp...
Giới thiệu về trường
Tuyển sinh

Liên kết website

Tổng công ty Bình An

Chương trình đào tạo Trung cấp nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí

09 - 06 - 2013 10:32 PM | View : 3407

Mã nghề: 40510339

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;

(Tốt nghiệp Trung học cơ sở thì học thêm phần văn hoá Trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo);

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 32

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề.

 1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

a) Kiến thức:

   - Hiểu được quy trình: lắp đặt, vận hành các hệ thống máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp, dân dụng an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất;

   - Hiểu được quy trình: lắp đặt, vận hành các hệ thống điều hòa không khí trung tâm, cục bộ an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất;

   - Hiểu được quy trình: bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống lạnh an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất;

   - Kiểm tra được chất lượng hệ thống thiết bị, thiết bị, nguyên vật liệu chuyên ngành đầu vào;

   - Phân tích được các hư hỏng thông thường về điều khiển điện tử trong các hệ thống lạnh;

   - Ứng dụng được các tài liệu kỹ thuật liên quan đến nghề;

   - Am hiểu các dụng cụ, máy móc chính được sử dụng trong nghề;

 

b) Kỹ năng:

   - Thực hiện được quy trình lắp đặt, vận hành các hệ thống máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp, dân dụng an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất;

    - Thực hiện được quy trình: lắp đặt, vận hành các hệ thống điều hòa không khí trung tâm, cục bộ an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất;

    - Thực hiện được quy trình: bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống lạnh an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất;

    - Sửa chữa được các hư hỏng về điện, lạnh trong các hệ thống lạnh;

   - Sử dụng được các dụng cụ, máy móc chính trong nghề;

   - Có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc;

 1.2. Chính trị, đạo đức;  Thể chất và quốc phòng:

a) Chính trị, đạo đức:

   - Vận dụng được những hiểu biết cơ bản về  Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam;

  - Có kiến thức về truyền thống dân tộc, giai cấp công nhân Việt Nam vào quá trình rèn luyện bản thân để trở thành người lao động mới có phẩm chất chính trị, có đạo đức và năng lực hoàn thành nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; có phẩm chất đạo đức của giai cấp công nhân, có tác phong công nghiệp;

  - Có ý thức thực hiện nghiêm túc đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao;

   - Có ý thức chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác trong quá trình làm việc theo tổ, nhóm để nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc;

   - Hiểu rõ vai trò, vị trí, nhiệm vụ của người kỹ thuật viên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; trong xu thế hội nhập kinh tế thế giới, nhằm mục tiêu:Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh;

   - Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp;

   - Có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc;

   - Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu của công việc.

 b) Thể chất, quốc phòng:

   - Rèn luyện thân thể đảm bảo sức khỏe để học tập và lao động, đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể cấp 1; thực hiện được các bài tập thể dục, các bài thể thao như điền kinh, cầu lông để rèn luyện sức khỏe thường xuyên hàng ngày;  

   - Có kiến thức quân sự phổ thông, có khả năng chiến đấu và chỉ huy chiến đấu cấp tiểu đội, phân đội tăng cường; sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự.

 1.3. Cơ hội việc làm:

Người làm nghề “ Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí” tốt nghiệp trình độ cao đẳng thường được bố trí làm việc:

   - Trong các cơ sở, công ty dịch vụ chuyên ngành, siêu thị; các nhà máy bia, chế biến sữa, bảo quản thủy hải sản; các nhà máy chế tạo thiết bị máy lạnh, điều hòa không khí;

 2.Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu

2.1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu

- Thời gian đào tạo: 02 năm

- Thời gian học tập: 90 tuần

- Thời gian thực học tối thiểu: 2550 giờ

- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn và thi: 150 giờ (trong đó thi tốt nghiệp: 60giờ).

2.2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

     - Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 210 giờ

     - Thời gian học các môn học, mô-đun đào tạo nghề: 2340 giờ, trong đó:

        + Thời gian học bắt buộc: 1980 giờ;  Thời gian học tự chọn: 360 giờ

        + Thời gian học lý thuyết: 735 giờ;  Thời gian học thực hành: 1605 giờ.

 2.3. Thời gian học các môn văn hoá Trung học phổ thông đối với hệ tuyển sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở: 1200 giờ

    - Danh mục các môn văn hoá Trung học phổ thông và phân bổ thời gian cho từng môn học theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo.

    - Việc bố trí trình tự học tập các môn học phải theo logic sư phạm đảm bảo học sinh có thể tiếp thu được các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghề có hiệu quả.

3. Danh mục môn học, mô-đun đào tạo bắt buộc, thời gian và phân bổ thời gian

 

 

Mã MH, MĐ

 

 

Tên môn học, môđun

Thời gian của                  môn học, môđun (Giờ)

Tổng số

Trong đó

Giờ LT

Giờ TH

I.

 Các môn học chung

210

 

 

MH 01

Chính trị

30

 

 

MH 02

Pháp luật

15

 

 

MH 03

Giáo dục thể chất

30

 

 

MH 04

Giáo dục quốc phòng

45

 

 

MH 05

Tin học

30

 

 

MH 06

Ngoại ngữ (Anh văn)

60

 

 

II.

Các môn học và môđun đào tạo nghề bắt buộc

 

 

 

II.1

Các môn học, môđun kỹ thuật cơ sở

825

351

474

MH 07

Vẽ kỹ thuật

45

30

15

MH 08

Cơ kỹ thuật

45

36

9

MH 09

Cơ sở kỹ thuật điện

45

30

15

MH 10

Vật liệu điện lạnh

30

25

5

MH 11

Cơ sở kỹ thuật Nhiệt - Lạnh và điều hoà không khí

90

75

15

MH 12

An toàn lao động Điện - Lạnh

30

25

5

MH 13

Kỹ thuật điện tử

30

25

5

MĐ 14

Máy điện

120

30

90

MĐ 15

Trang bị điên

120

30

90

MĐ 16

Thực tập Nguội

90

15

75

MĐ 17

Thực tập Hàn

90

15

75

MĐ 18

Thực tập Gò

90

15

75

II.2

Các môn học, môđun chuyên môn nghề

1155

229

926

MĐ 19

Đo lường Điện - Lạnh

60

15

45

MĐ 20

Lạnh cơ bản

165

45

120

MĐ 21

Hệ thống máy lạnh dân dụng     

210

60

150

MĐ 22

Hệ thống máy lạnh công nghiệp

150

30

120

MĐ 23

Hệ thóng điều hoà không khí cục bộ

210

45

165

MĐ 24

Hệ thống điều hoà không khí trung tâm

120

30

90

MĐ 25

Thực tập sản xuất

240

0

240

MH 31

Tổ chức quản lý HTX

58

0

2

MH 32

Những vấn đề cơ bản về HTX và các mô hình HTX trong và ngoài nước

43

0

2

MH  33

Nội dung cơ bản chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về kinh tế tập thể

58

0

2

 

Tổng cộng

1980

580

1400

 

Share
Share on Facebook

Tag ,