Ảnh Bắc Bộ
Giới thiệu về trường
Cơ sở vật chất của Nhà trường đã được đầu tư đồng bộ: Ký túc xá sinh viên 5 tầng sinh hoạt khép kín; nhà ăn sinh viên, khu giảng đưởng 5 tầng hiện đại, các phòng thực hành chức năng đáp ứng yêu cầu mới về giảng dạy tin học, ngoại ngữ; thư viện với hàng ngàn đầu sách. Các xưởng thực hành với trang thiết bị dạy nghề mới, hiện đại, cập nhật trình độ sản xuất của các doanh nghiệp hiện nay. Cảnh quan Nhà trường xanh, sạch, đẹp...
Giới thiệu về trường
Tuyển sinh

Liên kết website

Tổng công ty Bình An

Giới thiệu về khoa Kinh tế quản lý

10 - 06 - 2013 3:18 PM | View : 2589

1. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Khoa Kinh tế - Quản lý thuộc Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bác bộ hiện nay, tiền thân là khoa Kinh tế quản lý thuộc Trường Trung cấp nghề kinh tế-Kỹ thuật vùng đông bằng Bắc bộ được thành lập ngày 24/01/2008.

Năm 2009 Trường Trung cấp nghề kinh tế-Kỹ thuật vùng đông bằng Bắc bộ được nâng cấp thành Trường Cao đẳng nghề Kinh tế-Kỹ thuật Bắc bộ, theo Quyết định số 1409/QĐ-BLĐTBXH ngày 05 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề Kinh tế-Kỹ thuật Bắc bộ. Khoa Kinh tế - Quản lý thuộc Trường Cao đẳng nghề Kinh tế-Kỹ thuật Bắc bộ được phát triển.

Về cơ cấu tổ chức quản lý của Khoa Kinh tế - Quản lý hiện nay bao gồm: Ban chủ nhiệm khoa, tổ chức Công đoàn khoa, Các bộ môn trực thuộc và bộ phận Văn phòng Khoa. Ngoài ra Khoa còn có Hội đồng Khoa học và Đào tạo khoa. 

      Về tổ chức cán bộ, Khoa Kinh tế - Quản lý: hiện nay có tổng số giảng viên và CBVC là07 giáo viên cơ hữu và 04 giáo viên kiêm nhiệm với 100% giáo viên đạt trình độ đại học, trong đó có 40% giáo viên đạt trình sđộ trên đại học.

      Các nghề đào tạo của khoa Kinh tế - Quản lý: Hiện nay đang đào tạo nghề Kế toán doanh nghiệp với trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề và ngắn hạn, chuyên đề nâng cao. Thực hiện chiến lược phát triển Trường Cao đẳng nghề Kinh tế-Kỹ thuật Bắc bộ đến năm 2020 Khoa Kinh tế - Quản lý đang tích cực nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, điều chỉnh chương trình đào tạo cho phù hợp, đặc biệt quan tâm đến nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học, trình độ chuyên môn, tăng cường thực hành, nâng cao kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc cộng đồng cho sinh viên. Đảm bảo chuẩn đầu ra, đáp ứng đào tạo nguồn nhân lực có đạo đức tốt, trình độ chuyên môn cao phù hợp với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập Quốc tế.  

2.  SỨ MẠNG, TẦM NHÌN

Sứ mạng

 Khoa Kinh tế - Quản lý Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc bộ đào tạo trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề,  nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc các chuyên ngành kinh tế quản lý (Kế toán doanh nghiệp, Quản trị kinh doanh, Tài chính doanh nghiệp) theo tiêu chí chất lượng cao, đạt trình độ tiên tiến, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế.

Tầm nhìn

Tầm nhìn của Khoa Kinh tế - Quản lý đến năm 2020 trở thành cơ sở đào tạo nghề chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và tư vấn trong lĩnh vực Kinh tế - Quản lý, đạt chuẩn khu vực và quốc tế.

       3. BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

 3.1. Học thực hành trên phòng kế toán ảo

 Phòng kế toán ảo là phòng mô phỏng thực tế công tác kế toán bằng các nghiệp, trình tự thực hiện công việc của phòng kế toán tại một doanh nghiệp. Từ đó học sinh, sinh viên có thể thực hành các công việc giống như đang làm kế toán thực tại phòng kế toán của doanh nghiệp

Lợi ích của sinh viên khi thực hành trên phòng kế toán ảo:

- Được trang bị kiến thức lý thuyết, thực hành, thực tế công việc theo yêu cầu của doanh nghiệp, kiến thức vững vàng cho nghề nghiệp lâu dài;

 - Sinh viên được thực tập trên bộ sổ chứng từ sổ sách, báo cáo tài chính, báo cáo thuế ghi thủ công bằng tay (bằng Excel) và phần mềm;

 - Sinh viên được tiếp cận đến hệ thống các văn bản quy định của pháp luật về tài chính, kế toán, thuế;

 - Tạo sự đột phá trong đào tạo, gắn liền giữ đào tạo lý thuyết và thực hành, thực tế; nâng cao chất lượng đào tạo.

3.2. Sử dụng phần mền kế toán phổ biến thông dụng vào giảng day

  Trong giảng dạy luôn cập nhật, bổ sung những kiến thức và kỹ năng về kế toán hiện đại, như: phần mềm kế toán Misa và Acman;

3.3. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên đề chuyên sâu về kinh tế - quản lý:

   Liên kết với các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, như thuế, sàn giao dịch chứng khoán, ngân hàng và các chuyên gia kinh tế để đào tạo, bồi dưỡng các chuyên đề chuyên sâu cho cán bộ giáo viên, học sinh sinh viên; tạo cơ hội học hỏi, trau dồi những kiến thức và kinh nghiệm bổ ích cho công việc sau này.

3.4. Thường xuyên tổ chức các khóa học về kỹ năng mềm

    Tổ chức các chương trình ngoại khóa về kỹ năng giao tiếp,kỹ năng thuyết trình, kỹ năng quản lý thời gian và tư duy sáng tạo.

Share
Share on Facebook

Tag ,