Ảnh Bắc Bộ
Giới thiệu về trường
Cơ sở vật chất của Nhà trường đã được đầu tư đồng bộ: Ký túc xá sinh viên 5 tầng sinh hoạt khép kín; nhà ăn sinh viên, khu giảng đưởng 5 tầng hiện đại, các phòng thực hành chức năng đáp ứng yêu cầu mới về giảng dạy tin học, ngoại ngữ; thư viện với hàng ngàn đầu sách. Các xưởng thực hành với trang thiết bị dạy nghề mới, hiện đại, cập nhật trình độ sản xuất của các doanh nghiệp hiện nay. Cảnh quan Nhà trường xanh, sạch, đẹp...
Giới thiệu về trường
Tuyển sinh

Liên kết website

Tổng công ty Bình An

Thông báo thay đổi địa chỉ đăng nhập Email

11 - 08 - 2013 3:05 PM | View : 2778

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

NGHỀ  KINH TẾ-KỸ THUẬT BẮC BỘ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Số: 02 /TB-CĐNBB-CNTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 

 Hải Phòng, ngày 09 tháng 08 năm 2013

THÔNG BÁO

V/v: Thay đổi địa chỉ đăng nhập Email của  miền @bacbo.edu.vn

 

Kính gửi:     -   Ban Giám hiệu Nhà trường;

           -  Các Phòng, Khoa, Trung tâm, Thày, Cô, CBCNV trong toàn Trường.

           Khoa Công nghệ thông tin hiện đang quản trị Hệ thống Email với tên miền @bacbo.edu.vn. Hệ thống Email của Nhà trường được đặt nhờ trên máy chủ của Microsoft Việt Nam, cụ thể là trang http://outlook.com. Đến thời điểm hiện tại Microsoft đã di chuyển Hệ thống Email sang địa chỉ mới là http://mail.office365.com

          Để không bị gián đoạn trong việc trao đổi thông tin, khoa CNTT thông báo tới toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên toàn Trường về sự thay đổi trên và hướng dẫn cách đăng nhập vào Email như sau:

           Thay vì vào trang: http://outlook.comđể kiểm tra Email như trước đây, các Thày, Cô, CBCNV trong toàn Trường có sử dụng Email với tên miền @bacbo.edu.vn vào 1 trong 2 địa chỉ sau: http://mail.office365.comhoặc http://outlook.com/bacbo.edu.vn  để kiểm tra Email của mình.

Thông tin hỗ trợ xin liên hệ theo địa chỉ:

Mr Phạm Đức Thắng

 

                                                                                                PHỤ TRÁCH KHOA

Nơi nhận:

-     Như kính gửi;

-     Webstie Nhà trường;

-     Lưu VP Khoa.                                                                           ThS. Lê Hồng Phong

 

                                                                                         

Share
Share on Facebook

Tag ,