Ảnh Bắc Bộ
Giới thiệu về trường
Cơ sở vật chất của Nhà trường đã được đầu tư đồng bộ: Ký túc xá sinh viên 5 tầng sinh hoạt khép kín; nhà ăn sinh viên, khu giảng đưởng 5 tầng hiện đại, các phòng thực hành chức năng đáp ứng yêu cầu mới về giảng dạy tin học, ngoại ngữ; thư viện với hàng ngàn đầu sách. Các xưởng thực hành với trang thiết bị dạy nghề mới, hiện đại, cập nhật trình độ sản xuất của các doanh nghiệp hiện nay. Cảnh quan Nhà trường xanh, sạch, đẹp...
Giới thiệu về trường
Tuyển sinh

Liên kết website

Tổng công ty Bình An

Tuần 39 năm 2013 (Từ ngày 23/09/2013 - 28/09/2013)

24 - 09 - 2013 7:43 AM | View : 3773

TRƯỜNG CAO ĐẲNG  NGHỀ KINH TẾ - KỸ THUẬT BẮC BỘ

------ o0o ------

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần 39 năm 2013 (từ ngày 23 đến hết ngày 28/09/2013)

Mã hiệu: KHT.01

Ngày ban hành: 01.10.2011

Hiệu lực từ ngày: 01.10.2011

Lần ban hành:   01

Trang /tổng số trang: 1/2

I.  Công việc trọng tâm:

TT

Nội dung

Thời gian

Đơn vị chủ trì

1

Sinh hoạt Các câu lạc bộ “Tìm kiếm tài năng SV Bắc Bộ”

23/9 – 28/9

P.CTHSSV

2

Họp Hội đồng thi đua khen thưởng

24/09

TT HĐ TĐKT

3

Làm việc về hoạt động chuyên môn

23/9 – 28/9

PHT Hạ

4

Tham dự khóa học “Trí tuệ cảm xúc (EQ)”; Tâm lý học trong quản lý DN; Kỹ năng lãnh đạo

25, 26

P.QLKH

II. Kế hoạch cụ thể:

Thứ/ Ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Người

chủ trì

Đơn vị

chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Thứ 2

(23/09)

Sáng

07h30

Các lớp học theo TKB Tuần 39

 

 

 

 

Chiều

13h00

Các lớp học theo TKB Tuần 39

 

 

 

 

Thứ 3

(24/09)

Sáng

09h00

Kiểm tra hồ sơ đào tạo 2012 -2013

TP.ĐT&HTĐT

K.CKĐT

P.ĐT&HTĐT; K.CKĐT

K.CKĐT

Chiều

14h00

Họp HĐ Thi đua khen thưởng

Chủ tịch HĐ

PCT HĐ TĐKT

Các thành viên HĐ Thi đua khen thưởng

P.Hội thảo

16h15

Làm việc về hoạt động chuyên môn K.KTQL

Thầy Hạ

K.KTQL

TP.ĐT&HTĐT;

GV K.KTQL

GVKC K.KTQL,

GVKN K.KTQL

K.KTQL

Thứ 4

(25/09)

Sáng

08h00

Tham dự khóa học “Trí tuệ cảm xúc (EQ)”; Tâm lý học trong quản lý DN; Kỹ năng lãnh đạo

TP.QLKH&KĐCL

P.QLKH

&KĐCL

Theo Quyết định cử đi học

Hội trường NK Thành Ủy

Chiều

14h00

Tham dự khóa học “Trí tuệ cảm xúc (EQ)”; Tâm lý học trong quản lý DN; Kỹ năng lãnh đạo

TP.QLKH&KĐCL

P.QLKH

&KĐCL

Theo Quyết định cử đi học

Hội trường NK Thành Ủy

16h00

Gặp gỡ tư vấn nghề cho HSSV khoá 6

PHT Hạ

PTS&HSSV, P.ĐT&HTĐT

PHT Hạ, TP.ĐT

PP.TS (Dư, Hải)

HSSV đăng ký nghề tài chính DN, Quản trị DN

Phòng Học 204

Thứ 5

(26/09)

Sáng

08h00

Tham dự khóa học “Trí tuệ cảm xúc (EQ)”; Tâm lý học trong quản lý DN; Kỹ năng lãnh đạo

TP.QLKH&KĐCL

P.QLKH

&KĐCL

Theo Quyết định cử đi học

Hội trường NK Thành Ủy

Chiều

14h00

Tham dự khóa học “Trí tuệ cảm xúc (EQ)”; Tâm lý học trong quản lý DN; Kỹ năng lãnh đạo

TP.QLKH&KĐCL

P.QLKH

&KĐCL

Theo Quyết định cử đi học

Hội trường NK Thành Ủy

16h15

Làm việc về hoạt động chuyên môn K.CNTT

Thầy Hạ

K.CNTT

TP.ĐT&HTĐT;

GV K.CNTT

GVKC K.CNTT,

GVKN K.CNTT

K.CNTT

Thứ 6

(27/09)

Sáng

 

 

 

 

 

 

Chiều

16h15

Làm việc về hoạt động chuyên môn K.Điện-Điện tử

Thầy Hạ

K.Đ-ĐT

TP.ĐT&HTĐT;

GV K.Đ-ĐT

GVKC K.Đ-ĐT, GVKN của khoa

K.Đ-ĐT

Thứ 7

(28/09)

Sáng

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

* Ghi chú:  Đến 07h30’ ngày 20/09/2013 có 3/10 (tỷ lệ 30%;) đơn vị gửi KH công tác tuần: Ngày 0/9: P.QLKH&KĐCL (16h00); Ngày 21/09 P.TS&HSSV (16h24’): Ngày 23/09: P.ĐT&HTĐT (bản viết tay của PHT Hạ - 08h00) Đề nghị các đơn vị gửi Kế hoach công tác tuần chậm nhất 16h00’ ngày Thứ Sáu hàng tuần bằng văn bản về P.QLKH&KĐCL và File mềm theo địa chỉ vuhahp@gmail.com và CC havt@bacbo.edu.vn (P.QLKH&KĐCL không chịu trách nhiệm những văn bản gửi sau thời gian này)

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ P.QLKH & KĐCL: Tầng 2 Khu Hiệu bộ. ĐT: 031.3522511 hoặc 0919.088.968

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

KS. Ngô Thanh Phong

 

P.QLKH & KĐCLĐT

 

 

 

 

ThS.KH. Vũ Thị Hà

 

Share
Share on Facebook

Tag ,