Ảnh Bắc Bộ
Giới thiệu về trường
Cơ sở vật chất của Nhà trường đã được đầu tư đồng bộ: Ký túc xá sinh viên 5 tầng sinh hoạt khép kín; nhà ăn sinh viên, khu giảng đưởng 5 tầng hiện đại, các phòng thực hành chức năng đáp ứng yêu cầu mới về giảng dạy tin học, ngoại ngữ; thư viện với hàng ngàn đầu sách. Các xưởng thực hành với trang thiết bị dạy nghề mới, hiện đại, cập nhật trình độ sản xuất của các doanh nghiệp hiện nay. Cảnh quan Nhà trường xanh, sạch, đẹp...
Giới thiệu về trường
Tuyển sinh

Liên kết website

Tổng công ty Bình An

Giới thiệu về Trung tâm Ứng dụng CGCN

17 - 07 - 2014 10:43 AM | View : 2272

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA TRUNG TÂM

I. Chức năng

 Tham mưu cho Ban giám hiệu  đề xuất, lập kế hoạch, tổ chức, phối hợp triển khai và quản lý các hoạt động trong lĩnh vực công nghệ sinh học về công tác tuyển sinh, đào tạo nghề, thực hành nghề, sản xuất, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung ứng lao động cho doanh nghiệp.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm :

1. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong các lĩnh vực công nghệ sinh học.

- Tổ chức chọn tạo, lưu giữ các giống cây trồng, vật nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ sản xuất và đời sống.

- Khảo sát, tìm kiếm, làm chủ và chuyển hóa các tiến bộ kỹ thuật, các công nghệ mới trong và ngoài nước phù hợp điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội để ứng dụng trên địa bàn cả nước; Lựa chọn các tiến bộ kỹ thuật và tổ chức khảo nghiệm, xây dựng các mô hình phù hợp với điều kiện của từng địa phương đối với các sản phẩm mới và các giống cây, con mới.

- Tổ chức các hoạt động ứng dụng, triển khai thực nghiệm các kết quả nghiên cứu để tạo ra các công nghệ mới, sản phẩm mới trong các lĩnh vực công nghệ sinh học .

- Tổ chức các hoạt động sản xuất và sản xuất thử nghiệm nhằm hoàn thiện công nghệ mới, sản phẩm mới trong các lĩnh vực công nghệ sinh học.

2. Tổ chức các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, các sản phẩm và đào tạo nghề, thực hành nghề trong các lĩnh vực công nghệ sinh học.

- Tổ chức sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, vật nuôi, chất xử lý nước sinh hoạt, chế phẩm sinh học xử lý môi trường, chất thải hữu cơ, chế phẩm chế biến sau thu hoạch, các sản phẩm y sinh.

- Kinh doanh các sản phẩm, thiết bị, vật tư phục vụ nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ và sản xuất ứng dụng.

- Tổ chức đào tạo nghề và đào tạo thực hành nghề về ứng dụng khoa học công nghệ và công nghệ sinh học trong nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao.

3. Tổ chức các hoạt động chuyển giao công nghệ, dịch vụ trong các lĩnh vực công nghệ sinh học.

- Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao các kết quả nghiên cứu, tiến bộ khoa học vào sản xuất và đời sống.

- Tổ chức các hoạt động cung cấp thông tin, phổ biến tri thức khoa học và công nghệ.

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tư vấn, phản biện khoa học.

- Tổ chức các hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ.

- Liên doanh, liên kết, chuyển giao công nghệ, sản xuất các sản phẩm mới.

- Tổ chức liên doanh liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước đào tạo nguồn nhân lực nghiên cứu KHCN và ứng dụng.

Share
Share on Facebook

Tag ,