Ảnh Bắc Bộ
Giới thiệu về trường
Cơ sở vật chất của Nhà trường đã được đầu tư đồng bộ: Ký túc xá sinh viên 5 tầng sinh hoạt khép kín; nhà ăn sinh viên, khu giảng đưởng 5 tầng hiện đại, các phòng thực hành chức năng đáp ứng yêu cầu mới về giảng dạy tin học, ngoại ngữ; thư viện với hàng ngàn đầu sách. Các xưởng thực hành với trang thiết bị dạy nghề mới, hiện đại, cập nhật trình độ sản xuất của các doanh nghiệp hiện nay. Cảnh quan Nhà trường xanh, sạch, đẹp...
Giới thiệu về trường
Tuyển sinh

Liên kết website

Tổng công ty Bình An

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Tổng cục Dạy nghề

12 - 01 - 2015 3:42 PM | View : 2248
Ngày 29/12/2014, tại Hà Nội, Tổng Cục Dạy nghề đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Tham dự lễ tổng kết có ông Dương Đức Lân – Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề; đại diện lãnh đạo các đơn vị Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế, Vụ Hợp tác quốc tế, Thanh tra Bộ cùng toàn thể cán bộ, công chức của Tổng cục. Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thanh Hòa tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Thay mặt Lãnh đạo Tổng cục Dạy nghề, Phó Tổng Cục trưởng Cao Văn Sâm đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2014 và chương trình công tác của năm 2015. Theo đó, năm qua Tổng cục Dạy nghề đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị với nhiều hoạt động lớn, đánh dấu bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp đổi mới và phát triển dạy nghề: Luật giáo dục nghề nghiệp được Quốc hội thông qua; Tổ chức thành công Kỳ thi tay nghề ASEAN và nhiều đề án quan trọng được Chính phủ phê duyệt như Quyết định số 761/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về "Đề án phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020", Quyết định 1982/QĐ-TTg về phê duyệt "Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy và học nghề đến năm 2020" v.v...

Phó Tổng Cục trưởng Cao Văn Sâm trình bày báo cáo tại Hội nghị tổng kết

Bên cạnh đó, các nhiệm vụ chuyên môn cũng đạt được kết quả đáng khích lệ như: Tổng số tuyển sinh đạt 2.023 ngàn người (bằng 113,7% so với kế hoạch). Số lượng sinh viên, học sinh và người học tốt nghiệp khoảng 1.518 ngàn người, trong đó tỷ lệ có việc làm khoảng 78,7%. Mạng lưới cơ sở dạy nghề được mở rộng, tính đến tháng 10/12/2014, cả nước có 1.463 cơ sở dạy nghề, trong đó có 171 Trường Cao đẳng nghề, 301 Trường TCN và 991 Trung tâm dạy nghề. Ngoài ra, tập huấn cho Ban chủ nhiệm xây dựng 40 chương trình dạy nghề, 54 bộ đề thi tốt nghiệp cho 54 nghề trọng điểm cấp độ quốc gia, 30 chương trình khung dạy nghề và Hội đồng thẩm định cho 19 chương trình khung dạy nghề; Tổ chức thẩm định 40 chương trình dạy nghề và 14 bộ đề thi tốt nghiệp, 21 chương trình khung trình độ TCN, CĐN; Tổ chức Ngày hội "Tuyển sinh học nghề và việc làm" v.v...


Toàn cảnh Hội nghị tổng kết

Về chương trình công tác năm 2015, Tổng cục Dạy nghề xác định là năm tập trung xây dựng văn bản hướng dẫn triển khai Luật Giáo dục nghề nghiệp và triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo. Do đó, các nhiệm vụ trọng tâm sẽ được Tổng cục tập trung thực hiện là: Xây dựng 32 văn bản hướng dẫn các điều, khoản quy định trực tiếp trong Luật Giáo dục nghề nghiệp (03 Nghị định, 04 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 25 Thông tư); Kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan Tổng cục theo Luật Giáo dục nghề nghiệp; Triển khai Quyết định số 761/QĐ-TTg, Quyết định 1982/QĐ-TTg và Quyết định 1956/QĐ-TTg; Tổ chức các Hội thi như: Hội giảng Giáo viên dạy nghề toàn quốc năm 2015; Hội thao toàn quốc; Liên hoan tiếng hát toàn quốc; Chuẩn bị và tham dự kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 43; Phát triển mạng lưới và tuyển sinh với 1.481 cơ sở dạy nghề; Tuyển mới dạy nghề cho 2.321 ngàn người; Tổ chức rà soát xây dựng danh mục nghề cho người khuyết tật; Cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho 5.000 người lao động và 2.000 giáo viên, giảng viên dạy nghề; Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án ODA về dạy nghề v.v...

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Hòa phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Hòa đánh giá cao những kết quả đạt được của Tổng cục Dạy nghề trong năm qua, đặc biệt đã tổ chức thành công Kỳ thi tay nghề ASEAn lần thứ X và Quốc hội thông qua Luật Giáo dục nghề nghiệp. Tuy nhiên, theo Thứ trưởng, thời gian tới để công tác dạy nghề đạt kết quả cao hơn, Tổng cục cần đổi mới cách thức tổng kết, chú trọng đến xây dựng kế hoạch phát triển ngành về lĩnh vực dạy nghề giai đoạn 2016-2020; Công tác xây dựng văn bản phải đúng tiến độ và chất lượng, trước khi xây dựng cần phải đặt ra mục tiêu. Ngoài ra, cần đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, tăng cường hợp tác quốc tế, đặc biệt là phối hợp tốt với các doanh nghiệp của Nhật Bản, Hàn Quốc… để định hướng nghề nghiệp theo hướng đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường.

Tổng cục trưởng Dương Đức Lân phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Hòa

Nhân dịp này, Tổng cục đã giới thiệu 5 sự kiện nổi bật của ngành dạy nghề năm 2015, bao gồm: Tổ chức thành công Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ X; Quốc hội thông qua Luật Giáo dục nghề nghiệp; Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 06/6/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao; Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 761/QĐ-TTg về "Đề án phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020" và Quyết định 1982/QĐ-TTg về phê duyệt "Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy và học nghề đến năm 2020".

Nguồn: TCDN

Share
Share on Facebook

Tag ,