Ảnh Bắc Bộ
Giới thiệu về trường
Cơ sở vật chất của Nhà trường đã được đầu tư đồng bộ: Ký túc xá sinh viên 5 tầng sinh hoạt khép kín; nhà ăn sinh viên, khu giảng đưởng 5 tầng hiện đại, các phòng thực hành chức năng đáp ứng yêu cầu mới về giảng dạy tin học, ngoại ngữ; thư viện với hàng ngàn đầu sách. Các xưởng thực hành với trang thiết bị dạy nghề mới, hiện đại, cập nhật trình độ sản xuất của các doanh nghiệp hiện nay. Cảnh quan Nhà trường xanh, sạch, đẹp...
Giới thiệu về trường
Tuyển sinh

Liên kết website

Tổng công ty Bình An

Thông báo lịch thi và cấp chứng chỉ Ngoại ngữ - Tin học

13 - 03 - 2015 7:33 AM | View : 2293

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

NGHỀ KINH TẾ - KỸ THUẬT BẮC BỘ

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ-TIN HỌC

Số: 01/TB-TTNNTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


 


Hải Phòng, ngày 12  tháng 03 năm 2015

THÔNG BÁO

             Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ: A, B, C và tin học trình độ:  A, B như sau:

1.  Đối tượng:

          HSSV có nhu cầu đánh giá và hoàn thiện chuẩn đầu ra về  ngoại ngữ, tin học; các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

2.  Lệ phí:

Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trình độ A: 200.000đ/1 chứng chỉ

Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trình độ B: 250.000đ/1chứng chỉ.

Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ C: 300.000đ/1 chứng chỉ.

Lệ phí ôn thi ngoại ngữ, tin học: 50.000đ/1 học viên.

3.  Thời gian:

Thời thi ngày 26/04/2015.

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi đến hết ngày 17/04/2015.

 Thời gian ôn thi dự kiến từ 18/04/2015 đến 24/04/2015.

4.  Địa điểm thi:Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Bộ.

5.  Hồ sơ đăng ký: 04 ảnh 3x4, 01 bản CMND Photo (hoặc Giấy khai sinh Photo)

6.  Nộp hồ sơ tại:

               Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học tầng 3 tòa nhà Hiệu bộ, trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Bộ, số 184 đường 5 mới, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

          Điện thoại: 031.3522.389, DĐ: 0984.514.489 (Ms. Ninh) hoặc 0977.237.888 (Mr. Phong),  Webstie: http://bacbo.edu.vn

 

Nơi nhận:

-          BGH (báo cáo);

-          Các Phòng, Khoa, TT;

-          HSSV các lớp;

-          Website Trường;

-         Lưu VP TTNNTH.

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

 

  (đã ký)

 

ThS. Vũ Thị Hải Ninh

 

Share
Share on Facebook