Ảnh Bắc Bộ
Giới thiệu về trường
Cơ sở vật chất của Nhà trường đã được đầu tư đồng bộ: Ký túc xá sinh viên 5 tầng sinh hoạt khép kín; nhà ăn sinh viên, khu giảng đưởng 5 tầng hiện đại, các phòng thực hành chức năng đáp ứng yêu cầu mới về giảng dạy tin học, ngoại ngữ; thư viện với hàng ngàn đầu sách. Các xưởng thực hành với trang thiết bị dạy nghề mới, hiện đại, cập nhật trình độ sản xuất của các doanh nghiệp hiện nay. Cảnh quan Nhà trường xanh, sạch, đẹp...
Giới thiệu về trường
Tuyển sinh

Liên kết website

Tổng công ty Bình An

Lịch thi cấp chứng chỉ tiếng Anh, Tin học trình độ A, B

21 - 04 - 2015 10:33 AM | View : 2774

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

NGHỀ KINH TẾ - KỸ THUẬT BẮC BỘ

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ-TIN HỌC

Số: 02 /TB-NNTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 

Hải Phòng, ngày 21  tháng 04 năm 2015

THÔNG BÁO
Lịch thi cấp chứng chỉ tiếng Anh, tin học trình độ A, B

 

              Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Bộ thông báo lịch thi cấp chứng chỉ Ngoại ngữ tiếng Anh, Tin học trình độ A, B (cấp Quốc gia). Cụ thể như sau:

1.  Thời gian thi: Thứ Bẩy, ngày 25/04/2015

Sáng: 7h30 – 12h: Thi ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A, B.

Chiều: 14h – 17h: Thi tin học trình độ A, B.

2.  Địa điểm thi:

               Tầng 2 khu Giảng đường 5 tầng, trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Bộ. Thi thực hành tin học tại Trung tâm công nghệ thông tin.

3.  Phòng thi và số báo danh:

          Học viên xem chi tiết danh sách Phòng thi và SBD tại Bảng tin và trên Website www.bacbo.edu.vn.

              Học viên phản hồi thắc mắc về thông tin cá nhân trên danh sách Phòng thi về Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học tầng 3 tòa nhà Hiệu bộ, trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Bộ (gặp C. Hằng, C. Ninh hoặc T.Phong)

 Lưu ý: Thí sinh có mặt tại phòng thi trước giờ thi 30 phút.

Thí sinh đi thi phải xuất trình Chứng minh nhân dân trước khi vào phòng thi (bắt buộc).

 

Nơi nhận:

-          BGH (báo cáo);

-          Các Phòng, Khoa, TT;

-          HSSV lớp ôn thi;

-          Website Trường;

-         Lưu VP TTNNTH.

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

 

<đã ký>

 

 

ThS. Vũ Thị Hải Ninh

 

Danh sách Phòng thi số báo danh: Xem tại đây

Share
Share on Facebook