Ảnh Bắc Bộ
Giới thiệu về trường
Cơ sở vật chất của Nhà trường đã được đầu tư đồng bộ: Ký túc xá sinh viên 5 tầng sinh hoạt khép kín; nhà ăn sinh viên, khu giảng đưởng 5 tầng hiện đại, các phòng thực hành chức năng đáp ứng yêu cầu mới về giảng dạy tin học, ngoại ngữ; thư viện với hàng ngàn đầu sách. Các xưởng thực hành với trang thiết bị dạy nghề mới, hiện đại, cập nhật trình độ sản xuất của các doanh nghiệp hiện nay. Cảnh quan Nhà trường xanh, sạch, đẹp...
Giới thiệu về trường
Tuyển sinh

Liên kết website

Tổng công ty Bình An

Tra cứu nhanh văn bản

Loại văn bản
Số hiệu/Tên
Trích yếu nội dung
  

STT Số hiệu/Tên Trích yếu nội dung Loại VB Ngày Tải
1 Luật-74/2014/QH13 Luật giáo dục nghề nghiệp Qui định 23-12-2014 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
2 Quyết định số: 630/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011-2020 Nghị quyết 14-05-2014 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
3 Số 07 /2012/TT-BGDĐT Thông tư hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú Thông tư 07-03-2014 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
4 Số: 78/2013/NĐ-CP Nghị định về minh bạch tài sản, thu nhập Quyết định 31-12-2013 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
5 Số: 02/2011/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng Thông tư 19-12-2013 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
6 Số 08-NQ/TU Nghị quyết hội nghị lần thứ 10 BCH Đảng bộ thành phố Hải Phòng khoá XIV về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 Nghị quyết 16-05-2013 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
7 30/2010/TT-BLĐTBXH Quy định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề Thông tư 07-05-2013 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
8 09/2008/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn chế độ làm việc của giáo viên dạy nghề Thông tư 07-05-2013 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
9 76/2006/QH11 Luật dạy nghề của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 10 Luật 07-05-2013 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
10 71/2011/TT-BTC Hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng. Thông tư 07-05-2013 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi