Ảnh Bắc Bộ
Giới thiệu về trường
Cơ sở vật chất của Nhà trường đã được đầu tư đồng bộ: Ký túc xá sinh viên 5 tầng sinh hoạt khép kín; nhà ăn sinh viên, khu giảng đưởng 5 tầng hiện đại, các phòng thực hành chức năng đáp ứng yêu cầu mới về giảng dạy tin học, ngoại ngữ; thư viện với hàng ngàn đầu sách. Các xưởng thực hành với trang thiết bị dạy nghề mới, hiện đại, cập nhật trình độ sản xuất của các doanh nghiệp hiện nay. Cảnh quan Nhà trường xanh, sạch, đẹp...
Giới thiệu về trường
Tuyển sinh

Liên kết website

Tổng công ty Bình An

Tra cứu nhanh văn bản

Loại văn bản
Số hiệu/Tên
Trích yếu nội dung
  

STT Số hiệu/Tên Trích yếu nội dung Loại VB Ngày Tải
1 3378/LĐTBXH-TCDN V/v hướng dẫn nội dung và mức chi đối với hoạt động tự kiểm định chất lượng dạy nghề Công văn 22-10-2014 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
2 196/CKĐCL-KĐ Về việc thực hiện tự kiểm định chất lượng dạy nghề năm 2014 cảu cơ sở dậy nghề đã được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng dạy nghề Công văn 10-07-2014 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
3 144 /CKĐCL-KĐ V/v thực hiện thí điểm KĐCL chương trình đào tạo năm 2014 Công văn 09-06-2014 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
4 Phụ lục Các phụ lục phục vụ kiểm định chương trình đào tạo Phụ lục 09-06-2014 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
5 239/QĐ-TCDN Quyết định phê duyệt danh sách 5 chương trình đào tạo trình độ cao đẳng nghề tại 5 trường cao đẳng nghề tham gia thí điểm kiểm định chất lượng chương trình đào tạo Đợt 2 năm 2014 Quyết định 09-06-2014 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
6 220/QĐ-TCDN Quyết định phê duyệt danh sách 15 trường tào tạo trình độ cao đẳng nghề tại 15 trường nghề tham gia thí điểm kiểm định chất lượng chương trình đào tạo Đợt I năm 2014 Quyết định 09-06-2014 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
7 325 /QĐ-TCDN Quyết định phê duyệt hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn và hướng dẫn đánh giá các chỉ số kiểm định chất lượng chương trình đào tạo để thí điểm thực hiện kiểm định chất lượng chương trình đào tạo năm 2014 và năm 2015 (Kèm theo phụ lục hướng dẫn) Văn bản 09-06-2014 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
8 KH-CĐNBB Kế hoạch thực hiện tự kiểm định chất lượng chương trình đào tạo năm 2014 Kế hoạch 05-06-2014 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
9 Tài liệu hướng dẫn Văn bản Nhà nước hướng dẫn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo Văn bản 03-06-2014 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
10 Tài liệu Các mẫu, tài liệu tham khảo kiểm định chất lượng trường nghề năm 2014 Tài liệu 28-05-2014 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi