MENU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT BẮC BỘ

Tin tức - Sự kiện
Ban hành Kế hoạch Tháng hành động vì hợp tác xã năm 2024 Ban hành Kế hoạch Tháng hành động vì hợp tác xã năm 2024
(VCA)Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới (Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022), Luật Hợp tác xã năm 2023, Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02/02/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW; Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã ngày 02/02/2024; Nghị quyết số 785/NQ-LMHTXVN ngày 07/12/2023 Hội ngị Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 9, khoá VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, căn cứ Kế hoạch công tác số 45/KH-LMHTXVN ngày 06/01/2024 của cơ quan Liên minh HTX Việt Nam; thiết thực chào mừng Kỷ niệm 78 năm ngày Bác Hồ viết thư kêu gọi điền chủ, gia nông Việt Nam tham gia hợp tác xã nông nghiệp (11/4/1946 - 11/4/2024), 13 năm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) thống nhất Ngày Hợp tác xã Việt Nam (11/4); ngày 7/2/2024 Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam ban hành Kế hoạch số 70/KH-BTVLMHTXVN tổ chức Tháng hành động vì hợp tác xã (HTX) năm 2024 với thời gian thực hiện cả năm 2024, trong đó cao điểm từ ngày 29/3/2024 đến 29/4/2024.
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Nhà trường có chức năng đào tạo nguồn nhân lực đạt trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề kỹ thuật cho khu vực kinh tế tập thể và các thành phần kinh tế khác, các khu công nghiệp, khu chế xuất, xuất khẩu lao động…Bồi dưỡng nâng bậc thợ, tư vấn, cung cấp và chuyển giao kỹ thuật, công nghệ. Liên kết đào tạo, thực hiện đa dạng hóa các loại hình đào tạo, gắn đào tạo với thực tế nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất của các cơ sở sản xuất kinh tế hợp tác, HTX, doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Chuyên ngành đào tạo

 

Giới thiệu
Hoạt động sinh viên
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Đối tác
Địa chỉ

 Số 184 đường 5 mới - Hùng Vương - Hồng Bàng - Hải Phòng

Email info@bacbo.edu.vn
Điện thoại 0225 3522 277
Menu
Kết nối

Bản quyền thuộc về TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT BẮC BỘ
Thiết kế bởi: Hpsoft.vn

Hotline0225 3522 277

messenger icon zalo icon
Đăng ký xét tuyển
ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

0225 3522 277